Ekologiczne daktyle – najlepsze z Izraela. Galeria z upraw, wrzesień 2017.

Izrael jest największym producentem daktyli Medjool na świecie. Wytwarza się tam ponad 35 000 MT co stanowi ok 60% światowych upraw Medjoola (2013) na świecie. Medjool głównie rośnie wzdłuż rzeki Jordan. W Izraelu uprawia się też inne odmiany: Barhi, Deglet Noor, Zahidi, Hayani, Halawi, Hadrawi, Deri, Ameri.

Jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem największych plantatorów daktyli z Izraela – Sklep promocyjny w Polsce.

Jednak największe plantacje ok 5000 hektarów zajmuje odmiana Medjool. Na jeden hektar przypada 12 drzew palmy daktylowej. Jedno dojrzałe drzewo Medjool może dać do 100 kg daktyli. Drzewo zaczyna przynosić owoce w wieku 4 lat i osiąga pełną dojrzałość produkcyjną w wieku 7 lat, dając wtedy ok 100 kg daktyli. Drzewo owocuje przez wiele długich lat (ok.30).

Głównym wyzwaniem w uprawie palm daktylowych jest wysokość drzewa, która osiąga ponad 20 metrów!!. Wysokość ta ma wpływ na duże koszty związane z uprawą. Prace przy uprawie ekologicznych daktyli Medjool są bardzo intensywne. Nie więcej niż 20% kwiatów wyda owoce z racji ich wielkości i ciężaru. Drzewo nie jest bowiem w stanie udźwignąć więcej niż 100 kg owoców. Tzw. „rozcieńczanie kwiatostanu” w pierwszym etapie polega na wycinaniu połowy kwiatów, następnie wycinką objęte są niedojrzałe jeszcze owoce – co daje drzewu możliwość właściwego dojrzewania daktyli.

Dojrzałe daktyle są zbierane ręcznie, poddane są dezynfekcji (obróbka cieplna) a, następnie są sortowane i pakowane również ręcznie. Aby zachować świeżość owoce poddane są mrożeniu. Również zamrożone przypływają do Polski. Daktyle wyjmowane są z mroźni bezpośrednio przed dystrybucją.