Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

Polska Izba Żywności Ekologicznej to grupa przedsiębiorców branży żywności ekologicznej zrzeszająca jej najważniejszych przedstawicieli.

Misją PIŻE jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa czym jest żywność ekologiczna, jaki jest proces jej produkcji oraz czym się różni od żywności konwencjonalnej.

PIŻE reprezentuje rynek branży żywności ekologicznej wpływa na władzę i przepisy, aktywnie występując ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów krytykujących żywność ekologiczną. Skupia w jednym miejscu największą ilość ekspertów branży ekologicznej.

Strona Polskiej Izby Żywności Ekologicznej