Wszystko mamy BIO CZYSTE – nowa certyfikacja BIO 2020/2021

W dniach 05 -25 marca 2020r. zakończył się u nasz, kolejny audyt certyfikacyjny BIO przeprowadzamy przez (upoważnioną przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych) jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST. Można powiedzieć, jak zawsze i tym razem w wyniku wnikliwej kontroli na miejscu we wszystkich naszych magazynach i zakładzie produkcyjnym nie stwierdzono żadnych uchybień.

Wszystkie składniki i produkty z logo OrganicHouse pochodzą z certyfikowanych organicznych plantacji rolnictwa zrównoważonego, gdzie uprawia się owoce przy użyciu kompostu organicznego bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów. Wszystkie nasze produkty, oprócz standardowych badań mikrobiologicznych są na bieżąco sprawdzane i poddawane badaniom w certyfikowanym laboratorium JARS S.A pod kątem ewentualnej obecności lub pozostałości pestycydów, metali ciężkich, a także zawartości ochratoksyn i aflatoksyn.

Wynik ZAWSZE jest jeden i wskazuje że nasze produkty są BIOCZYSTE o wszelakich zanieczyszczeń.

Link do pobrania certyfikatu BIO na okres 2020/2021