BIOFACH 2023

Kolejny rok z rządu wystawiamy się na BIOFACH w Norymberdze.
To największe w Europie targi produktów BIO #BIOFACH