Gepard Biznesu 2020

Gepard Biznesu 2020 dla OrganicHouse

Dostaliśmy dziś informacje, że nasza firma w anonimowo przeprowadzonym rankingu, po „cichu” i bez naszej wiedzy, została sprawdzona i w oparciu o dane finansowe sprawdzone na koniec września 2021, znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie Polskich przedsiębiorstw, które utrzymują wysoką dynamikę wzrostu i są mocne i godne zaufania. Otrzymaliśmy 3 wyróżnienia/ tytuły: Gepard Biznesu, Efektywna Firma i firma Godna Zaufania 2020 branży spożywczej. 

 

 

 

Tytuł: Gepard Biznesu 2020

Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw spożywczych, których wyniki finansowe w listopadzie 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu pod kątem przyznania tytułu –  Gepard Biznesu 2020 – uzyskało 929 firm. Nasza firma uplasowała się na 239 miejscu.

 

 

Tytuł: Firma Godna Zaufania 2020

Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu pod kątem przyznania tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2020 uzyskało 307 firm z branży spożywczej. Nasza firma uplasowała się na 91 miejscu.

 

 

Tytuł: Efektywna Firma 2020

Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu pod kątem przyznania tytułu Efektywna Firma przemysłu spożywczego 2020 uzyskało 1065 firm. Nasza firma uplasowała się na 346 miejscu.

 

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest przez porównanie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w październiku 2020 r. źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
C/Z: 42,2
C/WK: 0,77

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.

 

źródło: europejskafirma.pl