Mamy nową certyfikacje EKO

W dniu 23.07 zakończył się audyt naszego nowego zakładu w którym będę produkowane nasze BIO nowości – m.in.: BIO DAKTYNELLA i BIONELKI

Dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.

http://www.agrobiotest.pl/strona/certyfikaty_przetw/17903_CERT_+_Z_ORGANIC_HOUSE_18_2.pdf