Nowy certyfikat BIO – jesteśmy czyści!

28 marca 2019r. zakończył się audyt certyfikacyjny BIO naszych produktów. W wyniku kontroli na miejscu we wszystkich naszych magazynach i zakładzie produkcyjnym nie stwierdzono żadnych uchybień.  W trakcie kontroli zostały pobrane próbki naszych produktów, jako cześć działań kontrolnych. Badania zostały przeprowadzone przez niezależne od nas akredytowane laboratorium wybrane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Choć byliśmy pewni czystości naszych produktów – otrzymane wyniki z labolatorium w dniu 9.04.2019 jednoznacznie potwierdziły że wszytskie nasze produkty są CZYSTE – w 100% BIO – i nie ma w nich żadnych pozostałości środków ochrony roślin.